KURUMSAL
Çevre Politikamız

Yürüttüğümüz hizmet ve faaliyetler sırasında, çevreye, insanlara ve diğer canlılara olumsuz etkilerin olmaması için faaliyetlerimizin çevre etkilerine uygunluğunu aşağıdaki önemlere göre devam ettirmekteyiz;
-   Kirlenmenin önlenmesini, çevre etkileşiminin sürekli iyileştirilerek geliştirilmesini
-   Çevre ile ilgili mevzuat ve idari düzenlemelere uyulmasını
-   Çevre amaç ve hedeflerini saptayarak gözden geçirilmesini
-   Belgeye bağlanmasını,
-   Uygulanmasını yaşatılmasını, Tedarikçilerine ve müşterilerimize taahhüt etmekteyiz ve çalışanlarımızı bu doğrultuda eğitmekteyiz.